با تدبیرگران، ارتقای کیفیت خدمات اعتباری بانکی

 • اخبار
  آرشیو اخبار
 • مقالات
  • قدرت تلقین و کائنات
   قدرت تلقین و کائنات

   شاید هزاران بار این کلمه را شنیده باشید: چرا اینقدر زیاد کلمه تلقین به کار می رود؟ آیا فقط با تلقین یک سری عبارات، زندگی ما متحول می شود؟ پولدار ویا ثروتمند می شویم؟ یا همه اش فقط خرافات است؟ تلقین وا  • "از خوب به عالی"
   "از خوب به عالی"

   و بدین سبب است که ما افراد کمی داریم که عالی می شوند . بطور کلی ، ما مدارس عالی نداریم ، چون مدارس خوب داریم دولت عالی نداریم ، چون دولت خوب داریم ؛ افراد معدودی به زندگی عالی دست پیدا می کنند ، چون ر  • ریسک
   ریسک

   ريشه ريسك از كلمه ايتاليايي RISCARE به مفهوم TO VENTURE است. اين مفهوم به معني تقبل ريسك در اتخاذ آگاهانه تصميم دلالت دارد. به عبارتي تحمل ميزان ضرر و يا احتمال ضرر آتي كه از هر تصميم يا پديده بالقو  • اعتبارسنجی کلیدی بر قفل وثیقه و ضامن بانکی
   اعتبارسنجی کلیدی بر قفل وثیقه و ضامن بانکی

   می دانیم غالب شهروندان عادی جامعه ما برای رفع نیازهای مالی خرد و جاری خود اگر نیازمند منابع مالی شده باشند اولین انتخاب یا گزینهای که به ذهنشان خطور میکند دریافت وام و مراجعه به باجه و امضا تسهیلات با  آرشیو مقالات
 • اطلاعیه ها

پیوندها