موفقیت شرکت تدبیرگران بهساز ملت در اخذ گواهینامه ISO 9001-2008

موفقیت شرکت تدبیرگران بهساز ملت در اخذ گواهینامه ISO 9001-2008

موفقیت شرکت تدبیرگران بهساز ملت در اخذ گواهینامه  ISO 9001-2008

در راستای پیشرفت و تعالی روز افزون شرکت تدبیرگران بهساز ملت و استاندارد سازی فرآیند های جاری با استفاده از متدهای مدیریتی روز دنیا،مدیریت مجموعه مصمم گردید تا کارآیی و اثر بخشی نظام مدیریت سازمان را با استفاده از استاندارد بین المللی ISO 9001-2008 که الگویی برای بهبود کیفیت می باشد،تعالی بخشد. لذا،در نیمه دوم سال 1393 با نظر مدیریت شرکت،قراردادی با مشاور کار آمد و متخصص در این زمینه منعقد گردید.طی برنامه زمانبندی إرائه شده از سوی مشاور سیستم،فرصتی 6 ماهه جهت آموزش و پیاده سازی استاندارد ،در سازمان پیش بینی شد. در طی این مدت با بهره مندی مجموعه از نیروهای متخصص و پویا،تلاش های بی وقفه تیم پیاده سازی استاندارد، استفاده از رهنمودهای مشاور مجرب،همچنین حمایت های بی دریغ مدیریت ،تمامی فعالیت ها طبق برنامه پیش بینی شده محقق گردید. سرانجام در مرداد ماه سال جاری طی یک ممیزی بین المللی توسط شرکت SGS ، این مجموعه به دریافت گواهینامه انطباق با سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 توصیه گردید.

مرجع خبر: روابط عمومی

پیوندها